Різне
Дружuна зама Авакова – Котвuцького вuвезла $28 млн та €1.3 млн, а 3акарnатські мuтнuкu “не nомітuлu”
– Дружина зама Авакова І. Котвицького везла $28 млн та €1.3 млн- Закарпатські митники “не помітили”а Угорські помітили7 валіз з грошима- А ми на коптери