:""

Новини

divclssticl-componnts
divclssticl-dt17:26/div
divclssticl-lng-switc
ttps://toppolitknt/387313-zluznyy-obysnil-pocmu-ossiynm-dli-spcilno-nblizitsy-k-kivu-sttgiy-bott/
/div
/divbdivclssticl-body
pstong/stong/p
pttps://timcom/6216213/ukin-mility-vliy-zluzny/?bclidIw1tqKbDBQKwlwdLb2I4Zx5m3KxS_GbG7dnxtZ4kcMyzUnstgt_blnklnoollow/TIM/pdivclssi-plcmntdt-id154/div
p-TIM/p
pigudivclsssponsiv-imgstylmx-widt:1300px
divstylpdding-bottom:59692307692308%/div
imgscttps://politknt/cops/4b683/360×0/1/0/2022/09/07/xvV28dky4OgMU8G25BCqODY6nIDV1kjpgscstttps://politknt/cops/4b683/360×0/1/0/2022/09/07/xvV28dky4OgMU8G25BCqODY6nIDV1kjpg360wttps://politknt/cops/9c1c/620×0/1/0/2022/09/07/xvV28dky4OgMU8G25BCqODY6nIDV1kjpg640wsizs(mx-widt:400px)360px640pxdcodingsyncltclsslzy-imgstylbckgound-colo:gb(9276411)/div
/igu/p
p/p
p/p
pigudivclsssponsiv-imgstylmx-widt:968px
divstylpdding-bottom:13202479338843%/div
imgscttps://politknt/cops/17808/360×0/1/0/2022/09/26/3xoCDxkZb81n0zokS3Y8k71LidYKzssW1pngscstttps://politknt/cops/17808/360×0/1/0/2022/09/26/3xoCDxkZb81n0zokS3Y8k71LidYKzssW1png360wttps://politknt/cops/65cb0b/620×0/1/0/2022/09/26/3xoCDxkZb81n0zokS3Y8k71LidYKzssW1png640wsizs(mx-widt:400px)360px640pxdcodingsyncltclsslzy-imgstylbckgound-colo:gb(1981721681)/div
/igu/pdivclssi-plcmntdt-id154/div
pttps://toppolitknt/uk/386774-ogomnyy-podok-i-sokscni-voyny-v-op-obysnili-posldstviy-ndumov-i-mobilizcii//p
pttps://toppolitknt/uk/386732-vsobscy-mobilizciy-v-ossii-v-zvdk-poysnili-pocmu-on-vygodn-dly-ukiny//p
pttps://toppolitknt/uk/386756-pdvy-pivt-kobzonu-ossiyskiy-kt-n-dovz-pomosc-okkupntm//p
/div

Прокоментуйте:
Рейтинг статті
Поділитися з друзями
BBCcCNN