Большая просьба: Не называйте «днепровского стрелка» Артемия преступником — это неуважение к презумпции невиновности — Леонид Маслов

Різне

Большая просьба ко всем сознательным людям:
1. Не называйте «днепровского стрелка» Артемия Рябчука «преступником», «убийцей», негодяем и т.д. Это минус нашей правовой культуры – неуважение к презумпции невиновности. Я его не защищаю и даже не сочувствую и не жалею. Просто нужно самим перед собой быть вежливыми, а гнев приберечь для захватчиков. Да и даже тех надо уничтожать хладнокровно.
2. Имейте в виду, что он сдался сам, а все дальнейшие фото патрульных и «космонавтов», которые его «задерживали», являются постановочными.
3. Расстрел вооруженными психами своих товарищей – это не редкость во всех армиях, пишет Glen Grant. Я лично свидетельствую, что когда я служил в советской армии, такое среди срочников случалось 1-2 раза в месяц только по Ленинградскому округу! Тогда срочников было гораздо больше.
4. Самая большая вина — вина призванной системы научила стрелять и доверила оружие Артемию.
5. Поросячья радость разных Геращенко, мол, какие они молодцы, что патрульные задержали стрелка, неуместна. Господин Артемий служил в их системе — Нацгвадии (а не ВСУ), которая призвала, научила стрелять и доверила оружие Артемию — в системе никчемных тунеядцев МВД имени Авакова. Пусть мне простят честные копны и пограничники и согласятся со мной: система ничтожна и управляют ею тунеядцы.6. Напомню этим тунеядцам с манией величия, а также всем хлопофобам, что доверять оружие нужно всем сознательным людям. Что давать возможность МВД устанавливать правила, решать кому ее дать — не стоит. Они дают автоматы Артемиям и наградные пистоли Волкам, а психически здоровым – нет. Потому что боятся сознания. Вооруженные сознательные люди – это угроза для никчемных тунеядцев.
7. Пожалуйста, не следует извращать содержание формулы Вебера, провозглашая, что государство — это монополия на насилие. У Вебера речь идет о суверенитете — монополии на насилие НА ОТНОШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. Отнюдь не о монополии определенного клана (чертов и волков), который отождествил себя с государством. Этот клан не в состоянии был отстоять суверенитет государства в 2014 в Крыму и на Донбассе и не в силах был предотвратить Артемию сделать то, что он натворил.
8. Оккупанты должны повыдыхать. Слава нации!

Велике прохання до усіх притомних людей:
1. Не називайте «дніпровського стрілка» Артемія Рябчука «злочинцем», «вбивцею», негідником, тощо. Це мінус нашої правової культури — неповага до презумпції невинуватості. Я його не захищаю і навіть не співчуваю і не жалію. Просто треба самим перед собою бути чемними, а гнів приберегти для загарбників. Да й навіть тих треба нищити холоднокровно.
2. Майте на увазі, що він здався сам, а усі подальші фото патрульних і «космонавтів», які його «затримували», є постановочними.
3. Розстріл озброєними психами своїх товаришів — це не рідкість в усіх арміях, пише Glen Grant. Я особисто засвідчую, що коли я служив в радянській армії таке серед строковиків траплялося 1-2 рази на місяць лише по Ленінградському округу! Тоді строковиків було значно більше.
4. Найбільша вина — вина системи, яка призвала, навчила стріляти і довірила зброю Артемію.
5. Поросяча радість різних Геращенків, мовляв, які вони молодці, що патрульні затримали стрілка, є недоречною. Пан Артемій служив в їхній системі — Нацгвадії (а не ЗСУ), яка призвала, навчила стріляти і довірила зброю Артемію — в системі нікчемних дармоїдів МВС імені Авакова. Нехай мені пробачать чесні копи і прикордонники і погодяться зі мною: система нікчемна і керують нею дармоїди.
6. Нагадаю цим дармоїдам з манією величі, а також усім хоплофобам, що довіряти зброю треба усім притомним людям. Що давати можливість МВС встановлювати правила вирішувати кому її дати — не варто. Вони дають автомати Артеміям і нагородні пістолі Вовкам, а психічно здоровим — ні. Тому що бояться притомних. Озброєні притомні люди — це загроза для нікчемних дармоїдів.
7. Будь-ласка, не треба перекручувати зміст формули Вебера, проголошуючи, що держава — це монополія на насильство. У Вебера йдеться про суверенітет — монополію на насильство НА ПЕВНІЙ ТЕРИТОРІЇ. Аж ніяк не про монополію ПЕВНОГО КЛАНУ (Чортів та Вовків), який ототожнив себе з державою. Цей клан не взмозі був відстояти суверенітет держави в 2014 в Криму і на Донбасі та не взмозі був запобігти Артемію накоїти те, що він накоїв.
8. Окупанти мають повиздихати. Слава нації!

Леонuд Маслов

Прокоментуйте:
Рейтинг статті
Поділитися з друзями
BBCcCNN